Obligatorisk gymnasieskola

 

Andelen elever på gymnasiets yrkesprogram har minskat med 18 procent på två år.

 

Det beror på att regeringen gjorde om gymnasiet till hösten 2011 så att yrkesprogrammen inte längre automatiskt ger behörighet till högskolestudier.

Skolverket pekar ut regeringens förändring som förklaringen till raset av elever. Också Svenskt Näringsliv, LO, lärarfacken och elevorganisationerna ser problemet. Det var de mycket tydliga med under riksdagens hearing om gymnasieskolan som hölls i februari.

 

Högskolebehörighet
Undersökningsföretaget You­Gov har tillfrågat svenska folket om hur de ser på gymnasieskolan. Den nya undersökningen visar att åtta av tio tillfrågade anser att gymnasieutbildning ska leda till be­hörighet att börja studera på högskola och universitet.

En ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar också att 25 procent av eleverna som idag går på högskoleförberedande program aktivt har valt bort yrkesprogrammen eftersom de inte ger högskolebehörighet. Soci­aldemokraterna vill öka an­delen elever som väljer yr­kesprogrammen på gymnasiet.

 

Ofullständig utbildning
Regeringen föreslår ettåriga gymnasieprogram. Företag och andra arbetsgivare är tydliga med att de inte efterfrågar 16-17-åringar som in­te har en fullständig gymnasieutbildning. Enligt You­Govs undersökning är det också tydligt. Drygt 8 av 10 tror att man klarar sig dåligt på arbetsmarknaden om man inte har en gymnasieutbildning. 

 

Obligatorisk
Vi föreslår istället att gymnasieskolan görs obligatorisk upp till 18 års ålder. Det är ett ambitiöst, men realistiskt steg. Unga ska få den kompetens de behöver för att få ett jobb, utvecklas inom ett yrke och känna yrkesstolthet.

Arbetslösheten för unga som inte har en slutförd gymnasieutbildning är mer än dubbelt så hög som för dem som har en gymnasieexa­men. En majoritet av svenska folket tycker att det är bra att göra gymnasieskolan obligatorisk, enligt YouGovs undersökning.

För att attrahera fler elever till yrkesprogrammen ska de leda till högskolebehörighet.

 

Kvalitetshöjning
Vi vill också höja kvaliteten i utbildningen och föreslår att alla yrkesprogram utvecklas till yrkescollege med befintliga teknikcollege och vård- och omsorgscollege som förebild.

Utvecklingen på arbetsmarknaden går från traditionellt väldefinierade yrken till allt bredare yrkesroller, och dessutom är behovet av livslångt lärande stort. Då funkar det inte att säga att vissa elever inte behöver kunskaper i svenska och engelska och er­bjuda ungdomar återvänds­gränder i utbildningssystemet.

De unga ska erbjudas en utbildning som kan leda vi­dare till högre studier och som ger dem redskap till att vara aktiva samhällsmedborgare.

 

Ann-Christin Ahlberg (S)
Riksdagsledamot Borås

 

Lisa Dahlberg (S)
Kommunalråd Mark

 

RSS 2.0